Dugnadsprosjekt Krigsminne

Prosjekt Krigsminne.Memoar.no er eit dugnadsprosjekt som starta hausten 2016. Memoar samarbeider med enkeltpersonsforetaket Mediekunnskap Jostein Saakvitne om digitalisering, publisering og formidling av munnleg kjeldemateriale om hendingar og daglegliv i krigsåra 1939-1945. I juni 2017 fekk Mediekunnskap støtte på kr. 15.000,- til sin del av prosjektarbeidet. 
Dette arbeidet må i all hovudsak gå føre seg på dugnadsbasis. Les om korleis du kan bidra under Dugnadsprosjekt

Du kan og ta kontakt med telefon til Bjørn Enes, tlf 415 16 745