Dugnadsprosjekt Krigsminne

Prosjekt Krigsminne.Memoar.no er eit dugnadsprosjekt som starta hausten 2016. Memoar samarbeider med enkeltpersonsforetaket Mediekunnskap Jostein Saakvitne om digitalisering, publisering og formidling av munnleg kjeldemateriale om hendingar og daglegliv i krigsåra 1939-1945. I juni 2017 fekk Mediekunnskap støtte på kr. 15.000,- til sin del av prosjektarbeidet. 
Dette arbeidet må i all hovudsak gå føre seg på dugnadsbasis. Les om korleis du kan bidra under Dugnadsprosjekt

Du kan og ta kontakt med telefon til Jostein Saakvitne 975 85 357, eller  Bjørn Enes, tlf 415 16 745  

https://sites.google.com/a/memoar.no/frontkjemparane/


Oppmoding:

Har du lyd-, film- eller videoopptak av primærkjelder til krigshistoria - ta kontakt!
Lydband,  kassettar, film og videoband  har avgrensa levetid. Det er viktig å få dei digitalisert og arkivert slik at dei ikkje går tapt.  Me samarbeider gjerne!