Gjems-Onstad, Erik

lagt inn 10. okt. 2016, 03:40 av Bjørn Enes

Opprinneleg dokumentasjonstekst frå Norgesdokumentasjon: 

Dokumenthistorie:

Opptak: 1997-07-28
Intervjuer: Jan Eidi
Fotograf: Jostein Saakvitne
Gruppe: Motstandsfolk
Fylke: Akershus
Yrke: Advokat
Tekstresyme: Rolf de Graaf
Erik Gjems-Onstad (f. 1922) er oppvokst i et borgerlig miljø i Asker. I dette intervjuet betegner han seg selv som en "misfornøyd høyremann". Da Norge ble okkupert hadde han kamerater som var medlemmer av NS. Den 9. april 1940 sto han og så tyskerne marsjere ned Karl Johan. Han mente at Quisling begikk statskupp, brøt kontakten med sine NS-kamerater, kom selv med i illegalt arbeid sommeren 1940 og dannet forløperen til Milorg i Trøndelag. 

 • Erik Gjems-Onstad er høyt dekorert for sin krigsinnsats. 
 • Juling av Hirden på universitetet i Oslo 24. sept. 1940.
 • Kamerat reiste til Østfronten.
 • Presidentskapets forhandlinger med Terboven og Stortingets holdning gjorde et uhyggelig inntrykk.
 • 6 stykker av kameratgjengen ble arrestert.
 • Reiste i 1941 til England. Arrestert og ble så utdannet innen telegrafi, radio og psykologisk krigføring.
 • Til Trondheim i fiskeskøyte. Hadde med 3 radiosendere. 
 • Rapporterte tyske troppebevegelser til London for Milorg.
 • Forberedelse til "Operasjon Jupiter" i Midt-Norge 1943.
 • Forsøk på å likvidere medlemmer av "Rinnan-banden".
 • Bygget opp Milorg i Trondheim på nytt etter at organisa-sjonen var avslørt av Henry Rinnan.
 • Utga illegal avis. Desinformasjon til tyskerne. Oppfordring til desertering og demoralisering av okkupasjonsstyrkene.
 • Fengslet i Sverige, rømte, og gikk til Norge på en uke.
 • Sabotører skulle sprenge Nordlandsbanen. 
 • Gikk inn i tysk forlegning i Troms 9.mai 1945, iført engelsk uniform, og fortalte tyskerne at krigen var over. 
 • Erik Gjems-Onstad savner "the fighting spirit" fra Kompani Linge, men sier det er sørgelig at det har vært så lite forsoning mellom motstandsfolk og de som var på den andre siden: "Rettsoppgjøret var seierherrens justis. Man kan ikke angre over at man har tapt når man mener at det man kjempet for var riktig." 
Comments