Per Bradley

lagt inn 14. aug. 2016, 10:38 av Bjørn Enes   [ oppdatert 24. okt. 2016, 08:29 av lars Saakvitne ]
Status: 
  • Videograbbing:  Ferdig 20/8 Bjørn Enes  
  • Dokumentasjon:
  • Tekst: Kopiert inn fra Norgesdokumentasjon 21/8-16
  • Sideproduksjon:
  • Publisering:
  • Finansiering: 

Dokumenthistorie

Opptak: 1999-03-19
Intervjuer: Jan Eidi
Fotograf: Oddvar Foss
Gruppe: Nasjonal Samling
Fylke: Hordaland - Oslo
Yrke: Lege
Tekstsammendrag: Oddmund Filseth
Per Bradleys sanglærer mente før krigen at ungguttens stemme gjorde ham til en spire til en verdensbass. Selv mener Bradley at utsulting under fengselsoppholdet på Ilebu etter krigen gav ham dobbeltsidig tuberkulose og dermed knuste sangerdrømmen.

Med NS-merket tatovert på brystet har han i sitt 86. år fortsatt den samme sterke overbevisningen: Jeg er NS-mann, jeg...jeg kommer ikke fra det. - Bradley har i løpet av livet vært innom mange yrker. 57 år gammel tok han artium på nytt, og seks år senere fullførte han det medisinske studium, visstnok som den eldste noensinne i Norge. Yrkeskarrieren avsluttet han således som allmennpraktiserende lege på Nesøya.

I 1934 fulgte han farens eksempel og meldte seg inn i NS fordi det som Quisling sa var så svinaktig riktig, fikk året etter knust ti tenner og kjeven i et møte med kommunister i Bergen
Under  krigen var han vaktmann på Stortinget, kretssekretær for NS i Oslo og deretter organisasjonsleder i fylkesorganisasjonen med tilhold i Stattholdergården, Rådhusgaten 17
Meldte  seg så til Den norske legion og fikk Waffen SS-utdannelse nord for Hannover, en utdannelse han betegner som verdens hardeste og grundigste. Ble såret i skulderen ved fronten i Leningrad og hadde senere kontorarbeid i Latvia, et land han fortsatt seiler til på sine sommerlige Østersjøturer

Dommen lød på fengsel i sju år, men sykdommen gjorde soningen kort. Han ble benådet, men  poengterer selv at han aldri søkte om dette: Jeg kan ikke be om benådning for noe jeg aldri har gjort. Hevder bestemt at han ikke var noen forbryter, at han ikke gjorde noe straffbart: Det var for galt at vi måtte stå til rette for forsømmelsene til Nygaardsvold-regjeringen.

Bradley giftet seg 5.mai 1945 og overtok farens firma i Bergen i 1950.
Ungene hans ble plaget av lærerne på skolen i Bergen, datteren fikk f.eks. tilslengt spydigheter fra kateteret nesten hver time.
Bradley pleier fortsatt mye omgang med frontkjempere, og hvert år møtes disse til markering i Østerrike - en markering der også 2. og 3. generasjon deltar.


Comments