Gunnar Garbo

lagt inn 6. okt. 2016, 00:10 av Bjørn Enes   [ oppdatert 8. okt. 2016, 21:52 ]
 

Dokumenthistorie:

Opptak: 1997-08-28
Intervjuer: Jan Eidi
Fotograf: Jostein Saakvitne
Gruppe: Motstandsfolk
Fylke: Hordaland - Akershus
Yrke: Stortingsrepresentant
Tekstresyme:: Tore A. Tollefsen
Venstrepolitikeren Gunnar Garbo beretter i dette intervjuet med Jan Eidi om sitt eget og familiens liv under krigen, et kapittel av historien som berørte familien sterkt idet faren ble henrettet for sin anti-tyske virksomhet. 

Intervjuet innledes med en familiepresentasjon fullt på høyde med tilsvarende i de norrøne ættesogene.

 • Gunnar Garbo, født i 1924, vokste opp i et utpreget bymiljø i Bergen
 • farens familie tilhørte en streng religiøs sekt, og som reaksjon på sneversynet der ble faren fritenker 
 • faren var politisk aktiv og skrev dagens epistel, mange av dem sterkt anti-nazistiske, i Bergen Arbeiderblad under psevdonymet Notabene
 • Skolefronten særlig hjalp familien økonomisk etter henrettelsen av kollegaen, rektor Garbo
 • unge Gunnar kom selv inn i illegalt arbeid med avisproduksjon
 • etter arrestasjon i avisgruppen kom han seg over til Sverige i 1944
 • fra reservepolitiet ble han i Stockholm overført til rikspolitiet
 • handelsflåtens inntekter dekket for nordmennenes opphold i Sverige 
 • kom hjem med 8. kompani et par dager etter frigjøringen
 • søkte seg vekk fra 8. kompani da ryktene sa at dette kompaniet skulle forestå henrettelsene av dødsdømte landssvikere
 • han visste av erfaring hvilken fryktelig straff en henrettelse er for de gjenlevende og var derfor motstander av dødsstraff
 • arbeidet i landssvikavdelingen ved Bergen politikammer
 • brukte stillingen ved landssvikavdelingen til å etterforske omstendighetene rundt henrettelsene av faren og andre på Høstviken-området
 • han dimitterte i september 1945 og tok fatt i Bergens Tidende
 • kom inn i politikken gjennom Unge Venstre-miljøet i Bergen
 • hadde ønsket et mer markant rettsoppgjør etter krigen
 • ønsket et klarere oppgjør med de avisene som hadde gått hele krigen og tjent store penger 
 • tiden inne til forsoning - «...det har den vært hele tiden...»
Comments