Egil D. Johansen, Bergen/Sandefjord

lagt inn 5. sep. 2016, 23:24 av Bjørn Enes   [ oppdatert 7. okt. 2016, 23:09 ]
Egil D. Johansen var opprinneleg blikkenslagar, men fekk flygarutdanning i England under krigen. Han tok del i  fleire flytokt til Noreg med Catalina i okkupasjonsåra,  og etter D-dagen tok han del i felttoget  i VestEuropa. 

Den 8. mai 1945 var han pilot for fredskomiteen  som kom frå England.

Dette opptaket vart gjort i juli 1997 i samband med prosjektet Norgesdokumentasjon, Intervjuar var Jan Eidi og fotograf var Jostein Saakvitne


Egil D. Johansen:
Opprinneleg presentasjonstekst frå Norgesdokumentasjon:

Dokumenthistorie

Opptak: 1997-07-14
Intervjuer: Jan Eidi
Fotograf: Jostein Saakvitne
Gruppe: Motstandsfolk
Fylke: Hordaland - Vestfold
Yrke: Oberstløytnant
Resymé: Tore A. Tollefsen

I dette intervjuet med Egil D. Johansen avrunder utspørrer Jan Eidi med utsagnet: ...Du må være den eneste blikkenslager som har blitt oberstløytnant. Dette indikerer interessante begivenheter under forløpet, og for Johansens del står krigen og fedrelandskamp med utgangspunkt på De britiske øyer sentralt både i livet og i dette intervjuet. Forsøket på å padle til Shetland i tomannskajakk avspeiler ungdommelig mot - nesten overmot - men også den sterke viljen til innsats.
ble født inn i en vanlig arbeiderfamilie i 1919
avsluttet læretiden i blikkenslagerfaget våren 1940
9. april kom overraskende, og begivenhetene første dag forvirrende
«stedfestet» soldatene da han erfarte at de kunne bare litt engelsk
han og svogeren dro til Voss i slutten av april for å melde seg til tjeneste
der var det fullstendig kaos og ingen mennesker å snakke med
de tok en dressin og «syklet» tilbake til Bergen
han og en venn fra aftenskolen gjorde grundige forberedelser for å padle til Shetland i tomanns-kajakk
innrømmer i ettertid å ha forsømt de psykiske forberedelsene
de var midt i Nordsjøen da de ble oppdaget av et tysk Junkerfly og valgte å gjøre vendereis
17 stykker fikk i september `40 skyss med båten «Firda» over til Shetland
fikk eierens ja til båtbruken, men vilkåret var at den måtte «stjeles»
ble utdannet i flyvåpenet og stasjonert forskjellige steder som Catalina-crew
landsatte de første agenter i Norge 2. mai 1940, en tur som er beskrevet av «toktdeltaker» Nordahl Grieg 
Johansen beretter for oss om trefninger og andre nervepirrende hendelser
fløy Fredskomitéen fra Woodhaven til Fornebu fredsdagen 8. mai
ble mottatt med bravour i hjembyen Bergen 17. mai
Hadde flere oppgaver med Catalinaen etter krigen, bl.a. minedestruering
han fortsatte i luftforsvaret som teknisk offiser
avsluttet yrkeskarrieren som teknisk offiser og stasjonssjef på Torp ved Sandefjord


Comments