Finn Pettersen, Drammen

lagt inn 7. okt. 2016, 08:48 av Bjørn Enes   [ oppdatert 7. okt. 2016, 09:29 ]

Dokumenthistorie:

Opptak: 1997-08-27
Intervjuer: Jan Eidi
Fotograf: Jostein Saakvitne
Gruppe: Motstandsfolk
Fylke: Buskerud
Yrke: Sekretær
Teksresyme: Rolf de Graaf


Memoar: Finn Pettersen var med i ei kommunistisk motstandsgruppe i Drammen frå krigsutbrotet.Han tok fyrst del i produksjonen av "Friheten" og andre illegale aviser, men i 1942 måtte han gå i dekning, og etter det var han med i meir aktiv militær motstand, Han var nær på å bli arrestert i januar 1945.  Opptaket vart gjort i august 1998, i samband med prosjektet Norgesdokumentasjon. Intervjuar er Jan Eidi, fotograf er Jostein Saakvitne.


Forteljinga treng dokumentering 

Finn Pettersen, DrammenFinn Pettersen (f.1921) fra Drammen vokste opp i en industriarbeiderfamilie. Etter yrkesskolen begynte han som lærling på Drammen Jernstøperi og var partiformann i Arbeidernes Ungdomslag fram til partiforbudet i 1940. Under krigen deltok han i en kommunistisk motstandsgruppe og han var en nær medarbeider til Peder Furubotn.

"Etter 9.april 1940 følte vi i AUL stor uro etter Riksrådforhandlingene og det oppsto en del konfrontasjoner med det lokale arbeiderpartiet. Sjefredaktør Henry Karlsen i Fremtiden hadde en rak holdning og avisen ble forbudt 30.august. 

Kommunistene på den tiden var usikre i sine holdninger, men viljen til motstand blant dem var stor. Folk søkte råd av Samorg for å danne nye motstandsgrupper og Martin Gunnar Knutsen ble instruktør for gruppene. 

Tre av oss i Arbeiderungdommen ville starte en illegal avis høsten 1940. Etter at radioene var beslaglagt var det stor etterspørsel etter illegale aviser, og vi satt i gang med å produsere "Friheten&". I juli 1942 var opplaget på 6.000 eksemplarer, og i 1944 var vi oppe i hele 48.000 eksemplarer.  Avisene ble sendt til Oslo hvor de ble videredistribuert. 

I 1942 måtte jeg gå i dekning. I 1941 ble de første Milorg-gruppene i Drammen organisert. Etter at de første gruppene ble rullet opp, ble kommunistenes militære apparat bygget ut og lagt inn under Milorgs ledelse. 

Kommunistene tilførte dermed Milorg store ressurser. Rolf Mathiesen kom med som en av lederne i Milorg. Han ble tatt under en razzia i Drammen i januar 1943. Etter dette ble Milorg omorganisert og det kom til et skille. En del kommunister søkte seg over i Oswaldgruppen. 

Det kom senere til et brudd mellom Oswaldgruppen og NKP. Togsabotasjen som ble utført i Mjøndalen av Oswaldgruppen skapte store vanskeligheter for oss i Drammen fordi det var vi som indirekte hadde skaffet gruppen sprengstoffet som ble brukt under sabotasjeaksjonen. Rolf Hansen og jeg hadde vært kontaktpersoner for Peder Furubotn siden 1943 og vi sto i forbindelse med partiapparatet i Valdres. 

7.mai 1945 gikk det et stort fakkeltog i Maridalen, men jeg hadde disiplin nok til å holde meg unna. Vi holdt på med å avvikle alt det som vi hadde holdt på med i krigsårene, så jeg var ikke med under jubelen i maidagene i 1945."

"3. januar 1945 ble det tatt mange kommunister her. Natt til 12. januar kom to tyskere og en norsk NS-mann for å arrestere meg. Jeg fikk forklart dem at de hadde kommet til feil person, og at Finn var å treffe på nabogården. Der bodde det en kar som også het Finn, men han var bror til en av de store hirdlederne i Oslo. Da de forsto at de var blitt lurt kom de tilbake. Da hadde jeg allerede forduftet og lå i dekning på et nytt sted."
Comments