Lansering

Radøy: 

Radøy Bibliotek har hatt VHS-kassettar med 8 itervju frå Norgesdokumentasjon. 

Seks av desse vil no bli publisert på adressa Radoy.Memoar.no.

Dei vil bli lanserete under eit arrangement på Radøy i november. 

Der vil det også bli eit foredrag om Memoar og eit eller flelre intervjuopptak med andre.  

Dei som bil bli publiserte er: Me leitar etter desse to originaltapane: 

Harald Askeland 

Klara skage 
Comments