Oppgåve 1 - oppretta side

Oppretta side med personnamnet under Krigsminne.memoar.no og leggja eksisterande innhald inn på den. Skriva forslag til ny introduksjonstekst. 

Utstyr: 
  • PC / Mac med netttilgang
Arbeid:
  • Få redigeringstilgang på Krigsminne.Memoar.no. Oppretta side 
  • Kopiera bilete og tekst frå arkivkopi av Norgesdokumentasjon
  • Lima dei inn på den nye sida. 
  • Hente evt. andre data eller relevante peikarar til andre kjelder. 
  • Skriva ny og kortare introduksjonstekst om opptaket