Birgitta og Gabriel Nordanger, Radøy

lagt inn 14. aug. 2016, 11:01 av Bjørn Enes   [ oppdatert 26. jul. 2017, 04:53 ]
Dette intervjuet er eit av dei opptaka som vart gjort i prosjektet "Norgesdokumentasjon" i åra 1997-2000. Birgitta og Gabriel Nordanger vart intervjua heime av Jan Eidi og Oddvar Foss. I optaket fortel dei om barndomsår og ungdomstid i dåverande Hordabø Kommune i Nordhordland (no: Radøy). Dei fortel om krigsåra, om russerfangeleiren  på Fossøy og om tyskerarbeid som Gabriel såg seg nøydd til å ta del i - sjølv om han fortel at han skjemdest, både den gong og no. Då lærarinna kom og fortalde at krigen var slutt, brukte Gabriel av dynamitten han hadde stole frå tyskarane til å lage fredssallutt. 


Birgitta og Gabriel NordangerTid frå start: Undertekst:
00:57:00 Om oppvekst i Hordabø
02:28:00 Julefeiring i barndomen på Osterøy
04:03:00 Om spelemannen Ludvig Haukås frå Feste
05:20:00 Om slåsting
06:01:00 Om bedehuset
07:13:00 Laurdagskveldane – dans på Klesvatnet – Skruskeiser
08:18:00 Det var verre med sko
08:40:00 Bading på laurdagskveldane
09:10:00 Kleskoking
10:10:00 Sivbåt til stortingsmann Knut Nordanger
11:00:00 Birgitta sin fyrste jobb hos handelsmannen
12:04:00 Fyrste jobb som gårdsgut
13:25:00 Ungdomsliv
14:34:00 Krigen – russerfangane
15:40:00 Ein liten russer 16:18:00
16:05:00 Todt og Wehrmacht
17:22:00 Den amerikanske lastebilen
18:19:00 Skammar seg for tyskerarbeid
19:10:00 Der var ikkje anna arbeid
19:30:00 Hotellarbeid hos Georg Olsen
20:07:00 Burmaveien
21:15:00 timeløn kr. 1.37
21:47:00 Trilla betong medan «Scanhorst» låg i Dolviken
22:33:00 Kjende ein ombord på KNM «Stord»


22:18:00 Fekk «Churchill-sigar» i premie for steinarbeid
22:45:00 Penger i jutesekkar
22:50:00 Timeskrivaren
26:05:00 Sykkeltulukke
22:23:00 Husverten på Nordanger var snill
22:42:00 Tok ei heil øskja med fenghetter
32:07:00 Fiskekutter inn frå havet
32:50:00 «Du burde skamma deg»
33:30:00 Kontroll
34:00:00 Ikkje mykje brennevin
34:26:00 Kvinner – den eine bur i austtyskland framleid
35:15:00 Kontrollhistoria vidare
37:20:00 Rettsoppgjøret – synet på dødsstraff?
37:54:00 (Om eit drap i Bergen i desember 1991)
38:40:00 Melkeleerandørane
40:51:00 Me svalt ikkje---
41:34:00 Tyskarane som ville kjøpa egg
42:14:00 Kapitulasjonen – salutten 8. mai
44:13:00 Refleksjonar – namn, parti
44:45:00 Kristeleg Folkeparti på grunn av tusenlappen (1997)
45:48:00 Arbeidarpartiet
47:07:00 Nøysomme
48:18:00 Om etterslekta
Comments