Johannes Fridtjof Apelthun, Fjell (1922 - 2012)

lagt inn 26. jul. 2017, 04:51 av Bjørn Enes
Dette intervjuet er eit av dei opptaka som vart laga i samband med prosjektet "Norgesdokumentasjon" i åra 1997-2000. Johannes Fridtjof Apelthun var intervjua intervjua heime av Jan Eidi og Johannes Saakvitne. I opptaket fortel han om barndomsår og ungdomstid på Sotra. 9. april 1940 gjekk han på skulen som vanleg, men læraren kom ikkje - han sat heime og høyrde på radio. Han var medlem av NS. Fridtjof vart tidleg med i motstandsabeid, og kom i søkelyset til politi og Gestapo. I april 1941 vart han med "Lygra" til Shetland. Han gjekk inn i Marinens flyvåpen som mekanikar, og var stasjonert på Island og Shetland. Ein periode tenestegjorde han i "Norway House" i London. Han fortel om rivingar i etterkrigstida mellom grupperingarf som oppsto under krigen. Siste del av intervjuet er refleksjonar om religion. politikk og samfunn. 

Johannes Fridtjof Apelthun:


Stikkord med tidskodar:


00:20 Om oppveksten

01:02 Politisk syn

02:23 Meir om oppveksten i Fjell

03:26 Far var lensmann

05:05 Ny NS-lensmann 1941

05:53 NS-aktivitet før krigen

06:53 Vekkelse

07:50 Læstadianar

12:20 9. april 1940

13:26 Militæropplæring

14:24 Mistenkt

16:16 Åtvaring19:46 Til Shetland

20:00 MS "Lygrefjord", 26/4 1941

22:03 Mineutkikk

23:23 London

25:07 Marinens flyvåpen

25:33 Island

27:27 Motormekanikar

28:29 Om Hjalmar Riiser-Larsen

29:40 Kingston House, London

31:12 Island

32:28 London

33:07 Flymekanikarutdanning33:35 Flybase Shetland

35:55 Mai 1945

37:22 ..for Churchill skulle skrive tale...

37:43 Forflytting til Sola

37:58 Island

39:06 Freden

39:52 Etterkrigstida

41:12 Rivingar etter krigen

41:54 Tre grupperingar

43:43 Familielivet

44:53 Refleksjonar

01:01:30 Slutt  

Comments